Nyheter & artikler

Viktig informasjon til UpViser kunder

08.02.2022

Kjære kunde av UpViser,

Som tidligere orientert ble UpViser kjøpt av Mediq sist sommer, og de har i perioden etterpå fortsatt å operere som et frittstående selskap.

Fra 1. februar 2022 blir UpViser juridisk og fysisk integrert i Mediq, og det får noen praktiske konsekvenser.

Det blir ingen forandringer i UpVisers produktsortiment eller ansatte. De samme produkter, service, avtaler og betingelser vil bli videreført.

UpVisers kontor flyttes imidlertid fra Høvik til Mediqs lokaler i Brynsveien 14 i Oslo, gjeldende fra 01.02.2022. Fra denne dato leveres og faktureres alle forsendelser fra Mediq (selv om tidligere ordre er mottatt av UpViser). Tilsvarende må alle bestillinger fra denne dato stiles til Mediq.

Kontakt/bestillings informasjon etter 01.02.2022:

Mediq Norge AS

Org. nr.: 935 174 627

Besøksadresse

Brynsveien 14 0667 OSLO

Postadresse

Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

E-post: kundeservice.no@mediq.com Tlf.: 67 02 43 00

Vi håper vi med dette har gitt nødvendig informasjon til at denne prosessen vil kunne foregå sømløst, og ser frem til et videre godt samarbeid.
Skulle noe være uklart eller det er behov for ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes

mediqnorge.no

Med vennlig hilsen | Kind Regards
Mia Samira Steen
Product Manager
Mediq Norge AS

Mob: +4795745150
Mail: mia.samira.steen@mediq.com

© Copyright Upviser 2022