UpViser

Om oss

UpViser er et firma som spesialiserer seg på import og salg av kirurgiske- og endoterapiprodukter. UpViser ble grunnlagt I 2008 og vårt team består I dag av 30 ansatte fra bransjen innen medisinsk utstyr. UpViser Group har finsk hovedkontor og avdelinger I Sverige, Danmark, Norge, Estland og Spania.

Vår visjon er å være best I vårt marked. Vi oppnår dette ved å finne den beste løsningen for våre kunder og ved å tilby opplæring i nye kirurgiske og endoskopiske teknikker.

Det er vårt mål å være konstant på vakt og søke egnede løsninger for våre kunder fra ulike leverandører.

Fra en leverandørs synspunkt er vi lojale og aktive, med en banebrytende ånd. Vi streber etter å leve opp til våre løfter og for å nå våre mål. Vår organisasjon er avhengig av partnerskapstenkning, og vi har en sterkt engasjert stab.

UpVisers kjernekompetanse består av følgende spesialiteter for kirurgi:

  • Plastikkirurgi
  • Urologi
  • Gynekologi
  • Gastroenterologi

© Copyright Upviser 2022