UpViser

Upviser er nå Mediq

Kjære kunde av UpViser,

Som tidligere orientert ble UpViser kjøpt av Mediq sist sommer, og de har i perioden etterpå fortsatt å operere som et frittstående selskap.

Fra 1. februar 2022 blir UpViser juridisk og fysisk integrert i Mediq, og det får noen praktiske konsekvenser.

Det blir ingen forandringer i UpVisers produktsortiment eller ansatte. De samme produkter, service, avtaler og betingelser vil bli videreført.

UpVisers kontor flyttes imidlertid fra Høvik til Mediqs lokaler i Brynsveien 14 i Oslo, gjeldende fra 01.02.2022. Fra denne dato leveres og faktureres alle forsendelser fra Mediq (selv om tidligere ordre er mottatt av UpViser). Tilsvarende må alle bestillinger fra denne dato stiles til Mediq.

Kontakt/bestillings informasjon etter 01.02.2022:

Mediq Norge AS

Org. nr.: 935 174 627

Besøksadresse

Brynsveien 14 0667 OSLO

Postadresse

Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

E-post: kundeservice.no@mediq.com Tlf.: 67 02 43 00

Vi håper vi med dette har gitt nødvendig informasjon til at denne prosessen vil kunne foregå sømløst, og ser frem til et videre godt samarbeid.
Skulle noe være uklart eller det er behov for ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes

_____________________

UpViser er et firma som spesialiserer seg på import og salg av kirurgiske- og endoterapiprodukter. UpViser ble grunnlagt I 2008 og vårt team består I dag av 30 ansatte fra bransjen innen medisinsk utstyr. UpViser Group har finsk hovedkontor og avdelinger I Sverige, Danmark, Norge, Estland og Spania.

Vår visjon er å være best I vårt marked. Vi oppnår dette ved å finne den beste løsningen for våre kunder og ved å tilby opplæring i nye kirurgiske og endoskopiske teknikker.

Det er vårt mål å være konstant på vakt og søke egnede løsninger for våre kunder fra ulike leverandører.

Fra en leverandørs synspunkt er vi lojale og aktive, med en banebrytende ånd. Vi streber etter å leve opp til våre løfter og for å nå våre mål. Vår organisasjon er avhengig av partnerskapstenkning, og vi har en sterkt engasjert stab.

UpVisers kjernekompetanse består av følgende spesialiteter for kirurgi:

  • Plastikkirurgi
  • Urologi
  • Gynekologi
  • Gastroenterologi

© Copyright Upviser 2022