UpViser

UpViser is now Mediq

Kjære kunde av UpViser,

Som tidligere orientert ble UpViser kjøpt av Mediq sist sommer, og de har i perioden etterpå fortsatt å operere som et frittstående selskap.

Fra 1. februar 2022 blir UpViser juridisk og fysisk integrert i Mediq, og det får noen praktiske konsekvenser.

Det blir ingen forandringer i UpVisers produktsortiment eller ansatte. De samme produkter, service, avtaler og betingelser vil bli videreført.

UpVisers kontor flyttes imidlertid fra Høvik til Mediqs lokaler i Brynsveien 14 i Oslo, gjeldende fra 01.02.2022. Fra denne dato leveres og faktureres alle forsendelser fra Mediq (selv om tidligere ordre er mottatt av UpViser). Tilsvarende må alle bestillinger fra denne dato stiles til Mediq.

Kontakt/bestillings informasjon etter 01.02.2022:

Mediq Norge AS

Org. nr.: 935 174 627

Besøksadresse

Brynsveien 14 0667 OSLO

Postadresse

Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

E-post: kundeservice.no@mediq.com Tlf.: 67 02 43 00

Vi håper vi med dette har gitt nødvendig informasjon til at denne prosessen vil kunne foregå sømløst, og ser frem til et videre godt samarbeid.
Skulle noe være uklart eller det er behov for ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes

_______________

UpViser is a company specialized in importing and marketing of surgical and endotherapy products. UpViser was founded in 2008 and today our team consists of 30 professionals from the medical device industry. UpViser Group includes the Finnish parent company and subsidiaries in Sweden, Denmark, Norway, Estonia and Spain.

Our vision is to be the best provider in our field. We are acchieving this by finding the most suitable solutions for our customers and by providing education for new surgical and endoscopic techniques.

It is our aim to be constantly on the alert and search suitable solutions for our clients from different suppliers.

From a supplier’s point of view, we are loyal and active, with a pioneering spirit. We strive to live up to our promises and to achieve our objectives. Our organization relies heavily on partnership thinking and we have a strongly committed staff.

UpViser’s core expertise comprises the following specialties of surgery:

  • Plastic surgery
  • Urology
  • Gynecology
  • Gastroenterology